Elérhetőségek

Felsőmarác Község Önkormányzata

Cím: 9918 Felsőmarác,
Fő út 100.
Telefon:
+36/94/542-027
E-mail:
polgarmester@felsomarac.hu


HIRDETMÉNY BURSA HUNGARICA

2022.09.30.

H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőmarác Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. A pályázat benyújtásához regisztrálásra van szükséges, melyet az alábbi weboldalon lehet megtenni:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel a pályázati adataikat. Azok a pályázók, akik a korábbi években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatna k újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzathoz be kell nyújtani. A pályázat csak a – pályázati kiírásban meghatározott – csatolt mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás (,,A” és ,,B” típus) az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban (Ivánc, Kossuth L. u. 119.) elérhető, továbbá letölthető az alábbi linkekről:

https://emet.gov.hu/bursa-2023-a-felhivas-palyazok-reszere/

https://emet.gov.hu/bursa-2023-b-felhivas-palyazok-reszere/

Csatolandó mellékletek:

  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolás.
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről.
  • Az ösztöndíj pályázatról szóló önkormányzati szabályzatban előírt mellékletek

További pályázati feltételeket a 16/2021. (X.4.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott „Felsőmarác Község Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról” című dokumentum tartalmazza, amely elérhető az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

További információt a pályázattal kapcsolatban az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban Horváth Péterné pénzügyi ügyintéző nyújt. Telefonszáma: 94/542-027

 

Ivánc, 2022. szeptember 27.

 

                                                                     Radicsné dr. Soós Ágnes sk.

                                                                                         jegyző

 

 

 

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Felsőmarác Község Önkormányzata - Magyar