Elérhetőségek

Felsőmarác Község Önkormányzata

Cím: 9918 Felsőmarác,
Fő út 100.
Telefon:
+36/94/542-027
E-mail:
polgarmester@felsomarac.hu


Éltető Felsőmarácért Egyesület

Az „Éltető Felsőmarácért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület 2021-ben alakult, azzal a céllal, hogy az itt élők problémáinak megoldására, szabadidejük hasznos eltöltésére nyújtson lehetőséget. Célunk olyan programok létrehozása, mely a település fejlődését szolgálja, és a lakók igényeivel összhangban áll.

Mottónkul Balogh János szülőfalujáról, Felsőmarác történetéről írt „Az Őrség kapujában” című könyvének egyik gondolatát választottuk:

„Tegyük még szebbé a falut és környezetét, hogy minél többen költözzenek ide, ne maradjon üresen ház, növekedjék a lakosság száma. Sokáig maradjon fenn ez a szép táj és benne a nyugalmat, egészséges életet biztosító település.”

Az Egyesület célja az alapszabályban megfogalmazottak szerint, hogy szervezze Felsőmarác kulturális, közösségi életét. Gondoskodjon a település hagyományainak megőrzéséről. Szervezeti feltételeket teremt előbbi célok megvalósítására a lakosság, az önkormányzat, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek és intézmények erkölcsi és anyagi hozzájárulásának összehangolására.

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében: fejleszti a lakosság egészséges lokálpatriotizmusát; segíti a meglévő közösségek működését, újak alakulását, hagyományőrző programok, események szervezését; figyelmet szentel a lakosság testi, lelki egészségének megóvására, javítására; a hagyományőrzés keretén belül ápolja és átörökíti a népi kismesterségeket; kiépíti és fenntartja a határainkon túl élő magyarokkal való baráti kapcsolatot; mozgósítja a lakosságot a falukép szépítésének érdekében, környezetének rendbetételére, történelmi, természeti és építészeti értékeinek megóvására; kiadja és terjeszti a falu lapját; népfőiskolai tevékenységet végez.

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Felsőmarác Község Önkormányzata - Magyar