Elérhetőségek

Felsőmarác Község Önkormányzata

Cím: 9918 Felsőmarác,
Fő út 100.
Telefon:
+36/94/542-027
E-mail:
polgarmester@felsomarac.hu


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
 • Magyarország Alaptörvénye
• 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
• 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
• Felsőmarác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 


Vissza az előző oldalra!
Felsőmarác Község Önkormányzata - Magyar