Elérhetőségek

Felsőmarác Község Önkormányzata

Cím: 9918 Felsőmarác,
Fő út 100.
Telefon:
+36/94/542-027
E-mail:
polgarmester@felsomarac.hu


HIRDETMÉNY

2020.10.12.

HIRDETMÉNY

 

SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BEADÁSÁRÓL

 

 

Felsőmarác Község Önkormányzata értesíti a község lakosságát, hogy a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 5/2020. (X.12.) önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifa igénylésére van lehetőség.

 

Az Önkormányzat a 2020. évi pályázaton elnyert 28 m3 rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen tűzifát biztosít annak a Felsőmarác község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező, szociálisan rászoruló személynek, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Szociális célú tűzifára jogosult elsősorban az a kérelmező, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára jogosult,

b) a pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra, különösen a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

Szociális célú tűzifára jogosult továbbá másodsorban:

  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft).

 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
 

A kérelmek elérhetőek a Polgármesteri Hivatalban, illetőleg az

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban.

 

 

A kérelmek beadási határideje: 2020. október 22.

 

A kérelem nyomtatványon felül az igények elbírálásához kötelező igazolások benyújtása is szükséges (pl.: munkáltatói jövedelem igazolás, nyugellátás összegéről kiállított igazolás stb…)!!

 

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2020. október 27. napjáig.

 

 

Felsőmarác, 2020. október 12.

                                                                                  Tóth László sk.

                                                                                    polgármester

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Felsőmarác Község Önkormányzata - Magyar