Elérhetőségek

Felsőmarác Község Önkormányzata

Cím: 9918 Felsőmarác,
Fő út 100.
Telefon:
+36/94/542-027
E-mail:
polgarmester@felsomarac.hu


EBÖSSZEÍRÁS 2020

2020.09.16.

Ebösszeírás Felsőmarácon!


 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felsőmaráci Ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése körében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni. Mindezekre tekintettel

2020. szeptember 21. és 2020. október 10.

között az ebek összeírására kerül sor.

Az eb tartója/tulajdonosa
köteles a megjelölt időtartamban az Ávtv. által meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Minden ebről külön-külön adatlapot kell kitölteni függetlenül attól, hogy az eb tulajdonosa vagy tartója ugyanaz a személy.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ávtv. 42/B. § (2) bekezdése alapján az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

 Az eljárás jogi alapja:

 

Köszönjük, hogy eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének!

                                                                          Radicsné dr. Soós Ágnes sk.

                                                                                          jegyző

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Felsőmarác Község Önkormányzata - Magyar