Elérhetőségek

Felsőmarác Község Önkormányzata

Cím: 9918 Felsőmarác,
Fő út 100.
Telefon:
+36/94/542-027
E-mail:
polgarmester@felsomarac.hu


BURSA HUNGARICA 2021.

2020.10.01.

H I R D E T M É N Y

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőmarác Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. A pályázat benyújtásához regisztrálásra van szükséges, melyet az alábbi weboldalon lehet megtenni:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel a pályázati adataikat. Azok a pályázók, akik a korábbi években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzathoz be kell nyújtani. A pályázat csak a – pályázati kiírásban meghatározott – csatolt mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiíás (,,A” és ,,B” típus)
Csatolandó mellékletek:
- A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.
- Igazolás a pályázó és a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről.

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

 

További információt a pályázattal kapcsolatban az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban Horváthné Neumann Noémi pénzügyi ügyintéző nyújt. Telefonszáma: 94/542-027

Ivánc, 2020. október 1.

 

                                                         Radicsné dr. Soós Ágnes sk.

                                                                      jegyző

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Felsőmarác Község Önkormányzata - Magyar